Πλρες πργραμμα 

- διρκειας 1 ως 6 εβδομδων: 89 €  αν εβδομδα

- διρκειας 6 περισστερων βδομδων: 80 €  αν εβδομδα   

με συνεδρες με το διαιτολγο αν εβδομδα και λιπομτρηση αν μνα 

 

DEMI πργραμμα

72 €  αν εβδομδα

με συνεδρες με το διαιτολγο αν 15 ημρες και λιπομτρηση αν μνα   

DETOX πργραμμα

71,2 €  αν εβδομδα

με συνεδρες με το διαιτολγο αν 15 ημρες και λιπομτρηση αν μνα   

 BASIC πργραμμα

68,9 €  αν εβδομδα

με συνεδρες με το διαιτολγο αν 15 ημρες και λιπομτρηση αν μνα

 BUSINESS πργραμμα

57,50 €  αν εβδομδα